Vlastnosti DUO Standard

     Náklady na:

 • pořízení: Nízké
 • instalaci: Nízké
 • spotřebu energie: Nízké

 

     Typ komunikace:

 • audio

 

     Typ systému dle zapojení:

 • dvoudrátový *

 

     Základní vlastnosti:

 • ovládání el. zámku
 • lze doplnit o přístupový systém
 • LED podsvětlení
 • indikace stavů LED diodami
 • rozlišné vyzvánění
 • vypnutí vyzvánění s LED indikací
 • regulace hlasitosti vyzvánění **
 • zpětné volání do zv. tabla
 • změna melodie vyzvánění od zv. tabla ***

 

 

     Specifické vlastnosti systému:

 • signalizace špatného zapojení telefonu (nutné dodržení polarity linky)

 

 

 

 

 

 

     VYSVĚTLIVKY:

               *     u rozlišného vyzvánění jsou nutné tři dráty

               **    pomocí trimru

               ***   pomocí konfigurátoru