Český výrobek

 

Od roku 2014 jsme držiteli registrované ochranné známky  ČESKÝ VÝROBEK

Tato ochranná známka je jediná tohoto znění, která je řádně registrovaná v České republice pro udělování sublicencí potravinářským i nepotravinářským výrobcům. Zákazníci i výrobci mají záruku, že bude řádně použita pouze při splnění přísných kritérií a po udělení licence.

Kontrola podmínek pro udělení značky je kontrolována přímo ve výrobním provozu …

 

     
 

          PODMÍNKY UDĚLENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ...

     
Výrobek je vyroben v České republice.  
     
Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.  
     
České suroviny - alespoň 50 % surovin či komponentů původem z ČR, nebo pro výrobky, jejichž suroviny či komponenty nelze v ČR získat, je nutné alespoň splnění podmínky 100 % české práce a vznik nového výrobku vyrobeného z těchto surovin nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení.  
     
Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.  
     
Potravinářské výrobky nesmí obsahovat separát (strojově oddělené maso).  
     
Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění na území ČR.  
     
Výrobce dodržuje reklamační řád.  
     
Výrobce plní ekologické normy.  
     
Výrobce získal licenci na užívání ochranné známky Český výrobek pro konkrétní výrobky.  
     
Kontrola podmínek - audit přímo v místě výroby, i v průběhu užívání značky.