Přístupový systém s řídící jednotkou PS2.5 box

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU PS2.5

 

Řídící jednotka PS2.5 Czechphone® je určena pro systémová řešení elektronické kontroly vstupů (EKV) středně velkého rozsahu. Díky bluetooth modulu, který jednotka obsahuje, je možné přístupový systém spravovat bez nutnosti fyzického zásahu do systému.

 

 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PS2.5 (BOX)

 

Tato řídící jednotka komunikuje po sběrnici se čtečkami a jinými zařízeními, která mohou na její pokyn vykonávat různé akce (otevření dveří, turniketu, brány atd.)

Možnosti využití tohoto systému jsou velice bohaté, od vícebytových domů přes komerční a administrativní budovy až po průmyslové objekty.

 

VLASTNOSTI A FUNKCE

1
Reálný datum a čas - zaznamenáván je rok, měsíc, den, hodina a minuta přístupu.
2
Centrální řízení - řídící jednotka PS2.5 sbírá a vyhodnocuje údaje z jiných čteček na sběrnici.
3
Rozsáhlý systém - na sběrnici lze připojit až 100 čteček.
4
Bezdrátové připojení - pomocí Bluetooth je konfigurace snadnější a rychlejší.
5
Připojení na sběrnici - pro vzdálenou / společnou správu a konfiguraci.
6
Časové restrikce - možnost nastavení časových restrikcí na všechny čtečky pro jednotlivé uživatele

 

 

 

 

Blokové schéma zapojení